Zapytanie Ofertowe (Opole)

W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup: komputerowej podpórki pod ramię o ergonomicznym kształcie dającym możliwość nieograniczonego wykonywania ruchów, ergonomicznej klawiatury ułatwiającej pisanie jedną, specjalistycznej myszy komputerowej typu trackball w (...)

Zapytanie ofertowe nr (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu projektowania graficznego w ramach projektu „Studium projektowania graficznego i multimediów” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych (...)

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 5 szt. identycznych projektorów multimedialnych. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 8 szt. identycznych kopiarek wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 4 identycznych drukarek laserowych monochromatycznych. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 4/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego:a. komputery przenośne z ekranem 17,3 cala – 20 sztuk,b. komputery przenośne z ekranem 15,6 cala – 20 sztuk,c. zestawy komputer przenośny z ekranem 13,3 cala oraz monitor – 15 sztuk,d. komputery przenośne z ekranem (...)

Zapytanie ofertowe nr 4/05/2013 (Opole)

Zapraszamy do składania ofert na zakup krzeseł biurowych do Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Szczegóły zapytania

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2013 (Warszawa)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni biurowej w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze (...)

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2013 (Bydgoszcz)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni biurowej w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze (...)

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2013 (Opole)

Zapraszamy do składania ofert na zakup mebli biurowych używanych wraz z transportem, montażem i ustawieniem w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Szczegóły zapytania