Okres realizacji: 08.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

Cel i opis projektu:

Celem projektu jest zrekrutowanie i wsparcie kandydatów w przygotowaniu do zatrudnienia, w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. Udział w projekcie mogą wziąć osoby z niepełnosprawnościami  pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zgłaszające gotowość do zatrudnienia. W ramach projektu  prowadzone są działania aktywizacyjne w obszarach rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności, dofinansowania uzyskania pożądanych kwalifikacji zawodowych i zniwelowania braków i barier funkcjonalnych oraz technicznych , dotykających kandydata do pracy w Poczcie Polskiej.

Projekt prowadzony jest we wszystkich 7 Oddziałach Fundacji Aktywizacja.

W okresie realizacji 01.03.2019r. – 31.12.2019r. zatrudnienie uzyska 200 osób z niepełnosprawnościami.

 

Oferowane formy wsparcia, z których mogą skorzystać uczestnicy to: 

  1. Doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne;
  2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych;
  3. Szkolenia zawodowe.

 

Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.